MACIARC - Feltételek

A pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Ki pályázhat

Érvényesen pályázhat minden olyan bejegyzett, aktív magyar civilszervezet, akinek átlátható a működése, nem végez pártpolitikai tevékenységet, valamint nem szélsőséges, kirekesztő, diszkriminatív a tevékenysége.

A feltételek teljesülését az ARC nem ellenőrzi, de fenntartja magának a jogot, hogy ha kételyek merülnek fel a szempontok teljesülését illetően a szervezetet a pályázatból kizárja.

A pályamunkák beadásának feltételei

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, és hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele pedig semmilyen jogszabályt nem sért.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a jelen weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályamunka benyújtása elektronikusan, a jelen weboldalon történik.

A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a weboldalon.

Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.

Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy rövid leírást.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!

A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak el kell küldenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

 

Technikai feltételek

 A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm) formátumban állítjuk ki.

A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni:

 A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, 1429 pixel x 675 pixel (RGB, 504 mm x 238 mm, 72 dpi) formátumban kell feltölteni.

Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.

Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíró vállalja az óriásplakát nyomtatásának költségét, de az azon felüli extra költségeket nem.

 

Részvételi díj

Nincs.

 

Határidő

A pályázatok leadási határideje: 2017. július 11. éjfél

 

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírók és a témagazdák részére felhasználási engedélyt:

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltűntetése mellett.

A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében a pályázó nevének feltűntetése mellett. Jogosult még a megnyitón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. A kiállítás nonprofit jellege folytán a pályázó a díjazásról lemond.

A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban adott esetben a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.

A kiállításra kerülő pályaművek civilszervezetei és alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a témagazdák PR anyagaikban, valamint online felületeiken is felhasználhassák az alkotásokat. A témagazdák - ahol lehetséges - feltüntetik az alkotó(k) nevét.

 

Adatvédelem - adatkezelés

A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

Azzal, hogy a pályázó az ARC Nonprofit Kft. részére bármely személyes adatát - akár a weboldal űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben - elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ARC Nonprofit Kft. az alábbiak szerint kezelje.

A MACIARC kamarakiállításra bekerült alkotások pályázói a pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az ARC Nonprofit Kft. adataikat a MagNet Banknak továbbítsa, melyeket a MagNet Bank kizárólag a pályázókkal való kapcsolatfelvétel céljából használhatja fel, a nyeremények átadásával kapcsolatosan.

Az adatkezelés célja: az ARC Nonprofit Kft. a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: Az ARC Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, foglalkozás, jelszó, e-mail cím, irányítószám, cím (település, utca, házszám), telefon, fax.

Adatok védelme: Az ARC Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a pályázó által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az ARC Nonprofit Kft. a pályázó által megadott adatok közül a pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag az ARC Nonprofit Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Az ARC Nonprofit Kft. az adatokat (az érintett külön engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és harmadik félnek nem továbbítja.

 

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

További információ: a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy a +36 30 510 8860-as telefonszámon kérhető.

Kövesd az ARC-ot a Facebookon is!

http://www.facebook.com/ArcMagazin